Anunțuri, Impozite si taxe|

In uma elaborarii Proiectului de buget in conformitate cu prevederile art.8, lit.a) si ale art.39, alin. 3 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a procedat la afisarea Proiectului de buget pe anul 2020 pe site-ul Comunei Tarlungeni si la avizierul institutiei pentru luarea la cunostinta. Propunerile, sugestiile sau opiniile, precum si orice alte observatii cu privire la acest Proiect de Buget se vor depune la Registratura Primariei Comunei Tarlungeni din Str.Zizinului, nr.2.   Document atașat

Close Search Window