Anunțuri, Interes public|

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 art. 39 alin. (3) privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, s-a afișat în data de 11 ianuarie 2016 la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni și pe pagina de internet www.comunatarlungeni.ro Proiectul Bugetului Local al Comunei Tărlungeni pentru anul 2016.

Potrivit art. 39 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Direcțiile Generale ale finanțelor publice județene, respectiv a Municipiului București, precum și Consiliile Județene și Consiliul General al Municipiului București, în condițiile legii, repartizează pe unități administrative–teritoriale, în termen de 5 zile de la comunicare, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și transferurile consolidabile, în vederea definitivării proiectelor bugetelor locale de către ordonatorii principali de credite. Aliniatul (3) al aceluiași articol, stipulează că pe baza veniturilor proprii și a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, definitivează proiectul bugetului local, care se publică în presa locală sau se afișează la sediul unității administrativ –teritoriale. Locuitorii unității administativ –teritoriale, pot depune contestații privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afișării acestuia.

Click aici pentru a descărca propunerea de buget (fișier tip .pdf)

Close Search Window