• asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi Ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii;
  • îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară;
  • îndeplineşte atribuţiile ce-i revin potrivit actelor normative în vigoare privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului, recensământului, luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege; asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil.

Primarul exercita direct în calitate de reprezentant al unităţii administrativ – teritoriale şi conducător al aparatului de specialitate următoarele atribuţii prevăzute de Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Close Search Window