DECLARAȚIA DE ADERARE PRIVIND ASUMAREA AGENDEI DE INTEGRITATE ORGANIZAȚIONALĂ ÎN COORDONATELE STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021 – 2025

DECLARATIA DE ADERARE PRIVIND ASUMAREA AGENDEI DE INTEGRITATE ORGANIZATIONALA iN COORDONATELE STRA TEGIEI NATION ALE ANTICORUPTIE 2021 – 2025