Anunțuri, Interes public|

Se aduce la cunoștința publicului intenția de realizare P.U.Z. locuințe și funcțiuni complementare de către Ramona Petruța Tanco pe terenul situat în Tărlungeni str. Zizinului F.n. înscris in CF 108632 cad 108632 in suprafața de 15000 mp.

Informații si observații cu privire la această lucrare se pot obține sau transmite de la sediul Primăriei Tărlungeni, biroul de urbanism sau proprietar cu numărul de telefon 0721331973.

Memoriu tehnic și documentația aferentă

Close Search Window