Notificare de achiziție lucrări înlocuire conductă
alimentare cu apă strada Alexandru Petoffi, sat Tărlungeni

Primăria Comunei Tărlungeni notifică despre achiziționarea lucrărilor de înlocuire conductă alimentare cu apă strada Alexandru Petoffi, sat Tărlungeni

Informații despre autoritatea contractantă
Autoritatea Contractantă COMUNA TĂRLUNGENI
Cod de indentitate fiscală 4777140
Adresa str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, jud. Brașov, cod poștal 507220
Telefon 0268.365.373
Fax 0268.365.072
email primaria.tarlungeni@yahoo.com
Detalii despre achiziție
Modalitatea de desfășurare offline
Obiectul achiziției și cantitate înlocuire conductă alimentare cu apă strada Alexandru Petoffi, sat Tărlungeni
Valoarea achiziției 120.967,74* LEI
Cod CPV 45231113-0 Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)
Tip contract Lucrări
Data finalizare achiziție 22 decembrie 2015
Tip document justificativ Comandă
Informații despre ofertant
Nume SC Tigers Com SRL**
Adresa str. Principală nr. 926S, sat Cărpiniș, comuna Tărlungeni
*) Prețul este exprimat în lei și nu include TVA
**) SC Tigers Com SRL este concesionarul serviciilor de alimentare cu apă pe raza Comunei Tărlungeni