Achiziții, Anunțuri|

Primăria Comunei Tărlungeni notifică despre achiziționarea serviciilor de măsurători topografice de detaliu a unei lungimi de 2000 metri ai DJ103A situați pe raza Comunei Tărlungeni (str. Principala/Zizinului sat Tărlungeni) în vederea realizării de investiții în zonă.

Informații despre autoritatea contractantă
Autoritatea Contractantă COMUNA TĂRLUNGENI
Cod de indentitate fiscală 4777140
Adresa str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, jud. Brașov, cod poștal 507220
Telefon 0268.365.373
Fax 0268.365.072
email primaria.tarlungeni@yahoo.com
Detalii despre achiziție
Modalitatea de desfășurare offline
Obiectul achiziției și cantitate Măsurători topografice de detaliu 2000 m DJ103A
Valoarea achiziției 2.500,00 LEI
Cod CPV 71250000-5 Servicii de arhitectură, de inginerie și de măsurare (Rev. 2)
Tip contract Servicii
Data finalizare achiziție 2 octombrie 2015
Tip document justificativ Comandă
Informații despre ofertant
Nume SC MAR-TOP CONSULT SRL
Adresa str. Cenușii nr. 99, cam. 2, com. Prejmer, jud. Brașov, cod poștal 507165
Telefon 0766.254.824
Fax 0268.362.108
email martop_consult@yahoo.com

Comments are closed.

Close Search Window