Notificare achiziție servicii de deszăpezire

Primăria Comunei Tărlungeni notifică despre achiziționarea serviciilor de dezăpezire pe perioada de iarnă pentru străzile de pe raza Comunei Tărlungeni, județul Brașov

Informații despre autoritatea contractantă
Autoritatea Contractantă COMUNA TĂRLUNGENI
Cod de indentitate fiscală 4777140
Adresa str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, jud. Brașov, cod poștal 507220
Telefon 0268.365.373
Fax 0268.365.072
email primaria.tarlungeni@yahoo.com
Detalii despre achiziție
Modalitatea de desfășurare offline
Obiectul achiziției și cantitate servicii de deszăpezire
Valoarea achiziției 80.645,16* LEI
Cod CPV 90620000-9 Servicii de deszapezire (Rev.2)
Tip contract Servicii
Data finalizare achiziție 23 noiembrie 2015
Tip document justificativ Comandă
Informații despre ofertant
Nume SC Transgat-sort SRL
Adresa str. Mihai Eminescu nr. 116, oraș Covasna, județul Covasna, cod poștal 525200
Telefon 0752116190
Fax 0372872372
*) Prețul este exprimat în lei și nu include TVA