Achiziții, Anunțuri|

Primăria Comunei Tărlungeni notifică despre achiziționarea serviciilor de curățenie pentru sediul Primăriei Comunei Tărlungeni din str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni

Informații despre autoritatea contractantă
Autoritatea Contractantă COMUNA TĂRLUNGENI
Cod de indentitate fiscală 4777140
Adresa str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, jud. Brașov, cod poștal 507220
Telefon 0268.365.373
Fax 0268.365.072
email primaria.tarlungeni@yahoo.com
Detalii despre achiziție
Modalitatea de desfășurare offline
Obiectul achiziției și cantitate Servicii de curățenie pentru sediul Primăriei Comunei Tărlungeni, județul Brașov pentru luna ianuarie 2016
Valoarea achiziției 5.000,00* LEI
Cod CPV 90910000-9 Servicii de curatenie (Rev.2)
Tip contract Servicii
Data finalizare achiziție 4 ianuarie 2016
Tip document justificativ Comandă
Informații despre ofertant
Nume SC Curat la pătrat SRL**
Adresa Calea București 99, bl. 43, sc. B, apt. 29, biroul 2
*) Prețul este exprimat în lei și nu include TVA
**) SC Curat la Pătrat SRL nu este plătitoare de TVA

Comments are closed.

Close Search Window