Achiziții, Anunțuri|

Primăria Comunei Tărlungeni notifică despre achiziționarea lucrărilor de execuție rigole scurgere ape pluviale str. 30 decembrie, sat Purcăreni.

Informații despre autoritatea contractantă
Autoritatea Contractantă COMUNA TĂRLUNGENI
Cod de indentitate fiscală 4777140
Adresa str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, jud. Brașov, cod poștal 507220
Telefon 0268.365.373
Fax 0268.365.072
email primaria.tarlungeni@yahoo.com
Detalii despre achiziție
Modalitatea de desfășurare offline
Obiectul achiziției și cantitate Lucrari de execuție rigole scurgere ape pluviale str. Principală. sat Purcăreni
Valoarea achiziției 13.450,00* LEI
Cod CPV 45232453-2 Lucrări de construcții de canale de scurgere (Rev. 2)
Tip contract Lucrări
Data finalizare achiziție 4 noiembrie 2015
Tip document justificativ Contract
Informații despre ofertant
Nume SC Viastein SRL
Adresa** Ilieni 499, comuna Chichiș, județul Covasna
Website www.viastein.ro
Email info@viastein.ro
*) Prețul este exprimat în lei și nu include TVA
**) operatorul economic SC Viastein SRL nu a actualizat informațiile de contact în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, în baza de date SEAP figurând adresa poștală Str.Csutakfalva,nr.9,sat Remetea, Localitatea:  Gheorgheni, Cod postal:  535500, Romania

Comments are closed.

Close Search Window