Achiziții, Anunțuri|

Primăria Comunei Tărlungeni notifică despre achiziționarea lucrărilor de reparații pentru corp clădire aparținând Grădiniței sat Zizin.

Informații despre autoritatea contractantă
Autoritatea Contractantă COMUNA TĂRLUNGENI
Cod de indentitate fiscală 4777140
Adresa str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, jud. Brașov, cod poștal 507220
Telefon 0268.365.373
Fax 0268.365.072
email primaria.tarlungeni@yahoo.com
Detalii despre achiziție
Modalitatea de desfășurare offline
Obiectul achiziției și cantitate Lucrari de reparații la corp clădire grădiniță sat Zizin
Valoarea achiziției 32.166,77* LEI
Cod CPV 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Tip contract Lucrări
Data finalizare achiziție 11 decembrie 2015
Tip document justificativ Comandă
Informații despre ofertant
Nume SC Conan Barbarul SRL
Adresa str. Mică nr. 340, sat Purcăreni, com. Tărlungeni, cod poștal 507220
*) Prețul este exprimat în lei și nu include TVA

Comments are closed.

Close Search Window