Achiziții, Anunțuri|

Primăria Comunei Tărlungeni notifică despre achiziționarea lucrărilor pentru instalarea unui sistem de încălzire pe gaz pentru imobilul sediu al Primăriei Comunei Tărlungeni din strada Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, comuna Tărlungeni, județul Brașov.

Informații despre autoritatea contractantă
Autoritatea Contractantă COMUNA TĂRLUNGENI
Cod de indentitate fiscală 4777140
Adresa str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, jud. Brașov, cod poștal 507220
Telefon 0268.365.373
Fax 0268.365.072
email primaria.tarlungeni@yahoo.com
Detalii despre achiziție
Modalitatea de desfășurare offline
Obiectul achiziției și cantitate Branșament gaz sediu Primăria Comunei Tprlungeni
Valoarea achiziției 41.250,00* LEI
Cod CPV 45331100-7 Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)
Tip contract Lucrări
Data finalizare achiziție 29 octombrie 2015
Tip document justificativ Comandă
Informații despre ofertant
Nume SC Bomari Com SRL
Adresa str. Carierei nr. 160, municipiul Brașov, județul Brașov, cod poștal 500052
*) Prețul este exprimat în lei și nu include TVA

Comments are closed.

Close Search Window