Achiziții, Anunțuri|

Primăria Comunei Tărlungeni notifică despre achiziționarea lucrărilor pentru branșamentul la rețeaua de alimentare cu gaz pentru imobilul sediu al Primăriei Comunei Tărlungeni din str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni

Informații despre autoritatea contractantă
Autoritatea Contractantă COMUNA TĂRLUNGENI
Cod de indentitate fiscală 4777140
Adresa str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, jud. Brașov, cod poștal 507220
Telefon 0268.365.373
Fax 0268.365.072
email primaria.tarlungeni@yahoo.com
Detalii despre achiziție
Modalitatea de desfășurare offline
Obiectul achiziției și cantitate Branșament gaz sediu Primăria Comunei Tprlungeni
Valoarea achiziției 4.248,00* LEI
Cod CPV 71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
Tip contract Lucrări
Data finalizare achiziție 29 octombrie 2015
Tip document justificativ Comandă
Informații despre ofertant
Nume SC Megaconstruct SA
Adresa Piața Unirii nr. 1, sectorul 3, București, cod poștal 030119
telefon 0213103015
fax 0213030482
website www.megaconstruct.ro
email office@megaconstruct.ro
*) Prețul este exprimat în lei și nu include TVA

Comments are closed.

Close Search Window