Achiziții, Anunțuri|

Primăria Comunei Tărlungeni notifică despre achiziționarea lucrărilor de amenajare a Parcului din satul Tărlungeni (montare bănci, coșuri de gunoi) și amenajarea stației de autobuz.

Informații despre autoritatea contractantă
Autoritatea Contractantă COMUNA TĂRLUNGENI
Cod de indentitate fiscală 4777140
Adresa str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, jud. Brașov, cod poștal 507220
Telefon 0268.365.373
Fax 0268.365.072
email primaria.tarlungeni@yahoo.com
Detalii despre achiziție
Modalitatea de desfășurare offline
Obiectul achiziției și cantitate Lucrari amenajare parc și stație de autobuz
Valoarea achiziției 24.186,14* LEI
Cod CPV 34928000-8 Mobilier rutier (Rev.2
Tip contract Lucrări
Data finalizare achiziție 12 octombrie 2015
Tip document justificativ Comandă
Informații despre ofertant
Nume SC Spatii Verzi Intercompany SRL
Adresa sat Crioastea fn, com. Scrioastea, jud. Teleorman, cod poștal 147315
*) Prețul este exprimat în lei și nu include TVA

Comments are closed.

Close Search Window