Notificare achiziție agregat piatră spartă (material și transport)

Primăria Comunei Tărlungeni notifică despre achiziționarea de material agregat piatră spartă și transportul aferent pentru acesta în vederea reparării de străzi neasfaltate de pe raza Comunei.

Informații despre autoritatea contractantă
Autoritatea Contractantă COMUNA TĂRLUNGENI
Cod de indentitate fiscală 4777140
Adresa str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, jud. Brașov, cod poștal 507220
Telefon 0268.365.373
Fax 0268.365.072
email primaria.tarlungeni@yahoo.com
Detalii despre achiziție
Modalitatea de desfășurare offline
Obiectul achiziției și cantitate Agregat piatră spartă (material plus transport), 800 mc
Valoarea achiziției 32.000,00* LEI
Cod CPV 14210000-6 Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)
Tip contract Furnizare
Data finalizare achiziție 09.11.2015
Tip document justificativ Comandă
Informații despre ofertant
Nume SC Autoribas SRL
Adresa str. Principală nr. 301, sat Tărlungeni, comuna Tărlungeni, județul Brașov, cod poștal 507220
*) Prețul este exprimat în lei și nu include TVA