Anunțuri|

Încheiat în data de 17.02.2023, ca urmare a analizarii dosarelor candidatilor inscrisi la procesul de selectie organizat in vederea desemnării membrilor Consiliului de Administrație al TARLUNGENI SERVICII APE SRL, cu sediul in sat Tarlungeni, com. Tarlungeni, str. Zizinului nr.1, jud.Brasov, inregistrata la Oficiu Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr.J08/6.11.2017, cod unic de înregistrare 36920906, întreprindere publica constituita de autoritatea publica tutelara, comuna Tărlungeni.

Comisia de selectie si evaluare a candidatilor inscrisi pentru ocuparea celor
3(trei) posturi vancante de membru in Consiliul de Administratie al TARLUNGENI SERVICII APE SRL este desemnata prin HCL Tarlungeni nr. 119/27.12.2022 si are urmatoarea componenta: citește mai departe…

Close Search Window