Anunțuri|

În conformitate cu prevederile art. 33 alin (1) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care stipulează următoarele

Toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:
a) salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;
b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum şi baza legală a acordării acestora;
c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

Primăria Comunei Tărlungeni publică lista tuturor funcţiilor din cadrul Consiliului Local al Comunei Tărlungeni și din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni plătite din fonduri publice, veniturile salariale ale demnitarilor și funcționarilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni, stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 43/2017 și prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 50/2017, în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se fac următoarele precizări:

Demnitarii aleși beneficiază de indemnizații care sunt calculate în baza Legii-cadru nr. 153/2017 și au fost precizate în cuprinsul acesteia funcție de rangul localității și sunt limitate prin lege.

La indemnizațiile demnitarilor  se adaugă o majorare de 35% conform art.16 alin.(2) din Legea-cadru nr.153/2017 coroborat cu H.G. 234/15.03.2023 pe perioada de implementare a proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile.

Administratorul public beneficiază de o majorare de 30% conform art.16 alin.(2) din Legea-cadru nr.153/2017 coroborat cu H.G. 234/15.03.2023 pe perioada de implementare a proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile.

Indemnizația consilierilor locali ai Comunei Tărlungeni este stabilită în conformitate cu prevederile Legii-cadru 153/2017 și este în cuantum de 10% din indemnizația Primarului Comunei Tărlungeni.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr.87 din 29 decembrie 2015, Ordinul nr.893/15.05.2023, polițiștii locali beneficiază în condițiile Legii, de normă de hrană, cuantumul acesteia fiind variabil: Norma 1=36 lei/zi, Norma 6=48 lei/zi, Norma 12B=5 lei/zi, sume neimpozabile potrivit Legii nr.155/2010 republicata.

Începând cu 01 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană la nivelul anual a două salarii minime brute pe țară garantate în plată conform art.18 din Legea-cadru nr.153/2017, aceasta fiind in cuantum de 347 lei brut lunar pentru timpul de lucru efectiv lucrat.

Persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv beneficiază de o majorare de 10% care se aplică la salariul de bază in baza art.15 din Legea 153/2017.

Angajații care utilizează calculatorul în mod curent pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, beneficiază de un spor de 15% pentru conditii vatamatoare sau periculoase din cuantumul salariului de bază aferent lunii decembrie 2019, plafonat la nivelul acordat pentru decembrie 2019 conform pct.12 art I din OUG 1/2020.

Până la data de 30 septembrie 2023 au fost acordate vouchere de vacanta angajaților din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni in cuantum de 1450 lei, potrivit art.I din OUG 131/2021.

Până la data de 30 septembrie 2023 nu au fost acordate prime sau premii către nici unul dintre angajații Primăriei Comunei Tărlungeni sau orice alte drepturi în bani şi/sau în natură.

Sunt prezentate salariile de bază în brut, salariile nete fiind diferite in funcție de sporurile de care beneficiază angajatul, deduceri personale, popriri sau alte cauze citește mai departe…

Close Search Window