Achiziții, Anunțuri|

În atenția celor interesați

Prin prezentul anunț UAT Comuna Tărlungeni (autoritatea contractantă) anunță intenția de a achiziționa următoarele:

Numele achiziției: reparații sistem scurgere ape pluviale

Valoare estimată: 70.000,00 (lei, fără TVA)

Tipul contractului: lucrări

Cod CPV: CPV 45247112-8 Lucrări de construcţii de canale de drenaj

Descrierea contractului:executarea de lucrări de reparații la sistem de scurgere ape pluviale din Comuna Tărlungeni pentru două segmente situate pe str. Mică (118 metri tub dren țeavă corogată, 5 cămine carosabile și 44 metri rigolă deschisă) și Alexandru Pettofi (75 m țeavă corogată, 4 cămine vizitare, 35 m rigolă deschisă)

Operatorii economici interesați sunt invitați să depună ofertă fie electronic la adresa de corespondență electronică primaria.tarlungeni@yahoo.com fie la registratura Primăriei Comunei Tărlungeni, str. Zizinului nr. 2, comuna Tărlungeni, pâna la data de 2 septembrie 2021

Operatorii economici pot solicita informații suplimentare fie prin email fie telefonic la nr. 0745319405 (insp. Bularca Remus) sau 0721847321 (cons. Stoica Ionuț)

Având în vedere că este un contract de lucrări, Autoritatea Contractantă solicită operatorilor economici interesați vizitarea amplasamentului înainte de ofertare, vizită care se va face obligatoriu însoțit de un reprezentant al Primăriei.

Comments are closed.

Close Search Window