Informare achiziție Servicii evaluare imobil

Primăria Comunei Tărlungeni informează publicul interesat despre realizarea prin intermediul platformei electronice de achiziții publice a achiziției având următoarele date de identificare:
Cod achiziție: DA20030823
Denumire achiziție: Servicii evaluare imobil
Ofertant: 13789500 FIDOX
Valoarea achiziției*: 1300 lei, fără TVA
Cod CPV: 79419000-4 – Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)
Data: 11.04.2018 14:26