Informare achiziție Servicii de consultanta.

Primăria Comunei Tărlungeni informează publicul interesat despre realizarea prin intermediul platformei electronice de achiziții publice a achiziției având următoarele date de identificare:
Cod achiziție: DA21060991
Denumire achiziție: Servicii de consultanta.
Ofertant: RO 15388521 SC INDRA NTB SRL
Valoarea achiziției*: 3000 lei, fără TVA
Cod CPV: 79418000-7 – Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)
Data: 27.08.2018 09:34