Informare achiziție Nisip

Primăria Comunei Tărlungeni informează publicul interesat despre realizarea prin intermediul platformei electronice de achiziții publice a achiziției având următoarele date de identificare:
Cod achiziție: DA20249310
Denumire achiziție: Nisip
Ofertant: 25746805 TRANSGAT-SORT
Valoarea achiziției*: 1200 lei, fără TVA
Cod CPV: 14211000-3 – Nisip (Rev.2)
Data: 07.05.2018 09:58