Informare achiziție Apariție în catalogul primăriilor

Primăria Comunei Tărlungeni informează publicul interesat despre realizarea prin intermediul platformei electronice de achiziții publice a achiziției având următoarele date de identificare:
Cod achiziție: DA21321222
Denumire achiziție: Apariție în catalogul primăriilor
Ofertant: 32091520 SC HUMAN CAPITAL RESOURCES SRL
Valoarea achiziției*: 868 lei, fără TVA
Cod CPV: 79341000-6 – Servicii de publicitate (Rev.2)
Data: 27.09.2018 11:56