În atenţia proprietarilor, posesorilor şi deţinătorilor de terenuri aflate pe raza UAT-ului Tărlungeni

Pe raza UAT-ului Tărlungeni se află în desfăşurare PROGRAMUL NAŢIONAL DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ, astfel se continuă înregistrarea gratuită în cadastru şi cartea funciară a imobilelor aferente sectoarelor cadastrale 27, 30, 36.

Tabel cu tarlalele conţinute de sectoarele cadastrale în lucru:

 

Nr. Sector Nr. Tarla Număr parcelă sau denumirea populară a zonei Denumire populară
27 74 F464, 469 ‘’Livadă

Deal Tărlungeni’’

111 F918, F928
112 F929
113 PS940
30 124 F994, F1086, F1087, F1088, F1093,1094, F1103, F1113 “Zegerbe”
125 F1113 “Hagmegy”
224 PD2819  
36 109 F896 ‘’Deal Zizin’’
110 F913

Numărul tarlalei şi al parcelei se pot identifica pe spatele titlului de proprietate.

Astfel, toate persoanele care deţin terenuri în tarlalele mai sus menţionate sunt rugate să se prezinte la punctul de informare şi colectare acte – Primăria Comunei Tărlungeni, departamentul Agricol şi Cadastru.

 

Persoane de contact:  Ionuţ Hurmuz – 0754780884

Cornel Rafailă – 0768188173;  0741925718