Hotărârea nr. 1 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Comunei Tărlungeni din data de 16.03.2020- Privind stabilirea unor măsuri suplimentare în vederea prevenirii răspâdirii infecției cu COVID-19

Art. 1 Se suspendă organizarea tuturor activitatilor/evenimentelor sportive, culturale,
religioase, manifestari publice organizate pe raza Comunei Tarlungeni, judetul Brașov, in spatiile publice ale UAT Comuna Tarlungeni pe perioada Starii de Urgenta instituita la nivel national.
Art. 2 Se suspenda toate activitatile desfășurate in Căminul Cultural Tărlungeni, Căminul
Cultural Purcăreni, Sala de Sport Tărlungeni pe perioada Stării de Urgență instituită la nivel national;
Art. 3 Se suspenda pe perioada Starii de Urgenta, audientele acordate de către Primarul
localitatii, Secretarul General al UAT Comuna Tărlungeni, Compartimentul Juridic și
Compartimentul Relatii Publice. Comunicarile cetatenilor se vor depune online la adresa de e-mail: primaria.tarlungeni@yahoo.com, prin poștă la adresa: Comuna Tărlungeni, sat Tărlungeni strada Zizinului nr. 2, judetul Brașov, cod poștal: 507220, telefonic: 0268.365.713/0268.365.714 sau fax:0268.365.072;
Art. 4 Se suspenda pe perioada Stării de Urgenta, organizarea și desfașurarea targurilor de mașini și de animale;
Art. 5 Se aproba programul de lucru cu publicul pentru: incasarea Taxelor și Impozitelor
Locale; achitarea facturilor de furnizare a apei potabile și a facturilor de salubrizare; Registratura Primariei Tărlungeni in perioada Starii de Urgenta instituita la nivel national astfel;
De luni pană vineri in intervalul 8:30-11:30 și 13:30-15:30.
Art. 6 Se aproba pe perioada Starii de Urgentă la nivel national instituirea permanentei la
sediul Primariei Comunei Tărlungeni, prin Serviciul Politia Locala precum și prin alte persoane desemnate de catre Primarul UAT Comuna Tărlungeni din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.
Personalul care va asigura permanența va putea fi contactat la urmatoarele numere
de telefon: 0751.122.883 și 0268.365.713 de luni pana duminica de la ora 00:00-24:00.
Art. 7 Oficierea ceremoniilor de casatorie la Starea Civila in Primăria Comunei Tărlungeni
se va face doar in prezenta Ofiterului de stare civila, a persoanelor care se casatoresc, a doi martori și a unui fotograf/videograf.
Document atașat complet