PLANURILE CADASTRALE ȘI OPISUL ALFABETIC PENTRU SECTOARELE CADASTRALE 27, 30 și 36 UAT TĂRLUNGENI

Având în vedere faptul că au fost încheiate Procesele verbale de recepție tehnică și cele de acceptanță pentru 3 sectoare cadastrale în care se desfășoară lucrări de cadastru sistematic, Primăria Comunei Tărlungeni publică următoarele documente, conform procedurii:

Plan Cadastral Sector 27

Plan cadastral Sector 30

Plan cadastral Sector 36

Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, județ Brașov UAT Tărlungeni al posesorilor și al altor deținători. click aici.