Nr. DispozițieDescriere Dispoziție Primar
3/03.01.2024privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar pe sursa A, al Sectiunii de Dezvoltare, in suma de 2.982.979,99 lei, din excedentul bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, pe anul 2023
10/05.01.2024privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea desfasurarii concursului organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Taxe si Impozite Locale - Serviciul Buget, Contabilitate, Taxe si Impozite Locale, Resurse Umane-Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni
70/16.01.2024privind stabilirea salariilor de baza ale asistentilor personali, angajati ai Primariei Comunei Tărlungeni
71/16.01.2024privind stabilirea indemnizatiei lunare acordată persoanelor cu handicap grav sau reprezentanților lor legali, cu domiciliul sau resedinta în Comuna Tărlungeni
89/23.01.2024privind reglementarea fumatului in incinta Primariei
90/23.01.2024cu privire la: modalitatea de lucru cu foc deschis in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov
124/31.01.2024privind desemnarea ca persoana responsabila care asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, a d-nei CSIKI KATALIN, avand functia publica de executie de inspector clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Relații Publice, Informații Cetățeni, Mass-Media, Proceduri Administrative din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni
125/31.01.2024privind desemnarea consilierului de etică la nivelul Primariei Comunei Tărlungeni a d-nei Marin Magdalena, avand functia publica de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradatia 5 la Compartimentul Juridic
129/31.01.2024privind constituirea COMISIE PARITARE la nivelul Primariei Comunei Tărlungeni
130/31.01.2024privind constituirea COMISIE de DISCIPLINĂ la nivelul Primariei Comunei Tărlungeni
131/31.01.2024privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive
136/05.02.2024pentru aprobarea regulamentului privind acordarea, utilizarea si restituirea voucherelor de vacanță in cadrul Primariei Comunei Tărlungeni
156/21.02.2024privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2024
172/29.02.2024privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune
192/13.03.2024privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune
207/26.03.2024privind stabilirea dreptului la stimulent educational acordat sub forma de tichete copiilor din familii defavorizate incepand cu MARTIE anul 2024
208/26.03.2024privind stabilirea valorii stimulent educational acordat sub forma de tichete copiilor din familii defavorizate anul 2023-2024 conform modificarii ISR
218/05.04.2024privind cuantumului venitului minim de incluziune
Close Search Window