Convocarea Consiliului Local Tărlungeni în şedinţa extraordinară de îndată în data de 24 noiembrie 2020, ora 15:00

Primarul comunei Tărlungeni Beşchea Severius-Florin, Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a) şi art. 134 (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, DISPUNE: Document atașat