Anunțuri, Consiliul Local|

In data de 21 octombrie 2022, ora 16:00, membrii Consiliului Local al Comunei
Tărlungeni sunt convocați in ședință extraordinara, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni,
Comuna Tărlungeni, loc. Tărlungeni, str. Zizinului nr. 2, județul Brașov, cu următorul Proiect  ordinii de zi

Close Search Window