Nr. Data Hotărârii Conținut pe scurt Fișier
01 08.01.2024 privind alegerea președintelui de ședință, care să prezideze ședințele Consiliului Local Tărlungeni pe o perioadă de 3 luni de zile desc?rcare fi?ier tip .pdf
02 08.01.2024 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar existent în bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov, la data de 31.12.2023 desc?rcare fi?ier tip .pdf
03 08.01.2024 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar existent în bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților, finanțate integral sau parțial din veniturile proprii ale Comunei Tărlungeni, jud. Brasov, la data de 31.12.2023 desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces Verbal 08.01.2024 Proces verbal al ședinței extraordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
04 25.01.2024 privind aprobarea efecutării în anul 2024 a concediului de odihnă anual, neefectuat în anul 2023, de către primarul si viceprimarul comunei Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
05 25.01.2024 privind validarea Dispozitiei nr. 1900/21.12.2023 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tărlungeni pe trimestrul IV al anului 2023 precum si al bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturile proprii desc?rcare fi?ier tip .pdf
06 25.01.2024 privind modificarea art. 1 si art. 2, alin (1) din HCL nr. 119/2023 privind însușirea declarației de renunțare la dreptul de proprietate a lui BANCIU CIPRIAN, ONEA OLIVER-DAN-SEVER, ONEA ALICE-DANIELA, GHINEȚ LEONARD-CONSTANTIN și KORONA IDEAL CONSTRUCT SRL asupra imobilului teren situat in Comuna Tarlungeni, strada Izvorului, nr. F.N., jud. Brașov, înscris în C.F. nr. 113619, nr. cad. 113619, în suprafață de 4118 m.p. cu destinația drum de acces și aprobarea preluării acestuia în domeniul public al U.A.T. Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
07 25.01.2024 privind modificarea art. 1 si art. 2, alin (1) din HCL nr. 120/2023 privind însușirea declarației de renunțare la dreptul de proprietate a lui BANCIU CIPRIAN, ONEA OLIVER-DAN-SEVER, ONEA ALICE-DANIELA, GHINEȚ LEONARD-CONSTANTIN și KORONA IDEAL CONSTRUCT SRL asupra imobilului teren situat în Comuna Tărlungeni, strada Izvorului, nr. FN, jud. Brașov, înscris în CF nr. 113620 , nr. cad. 113620, în suprafață de 560 mp cu destinația drum de acces și aprobarea preluării acestuia în domeniul public al UAT Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
08 25.01.2024 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2024-2025, în Comuna Tărlungeni Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
09 08.01.2024 privind decontarea cheltuielilor de deplasare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tărlungeni,cu domiciliul/reședința în afara ariei teritoriale a comunei Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
10 25.01.2024 privind însușirea Documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciară a imobilelor- străzi situate în intravilanul Comunei Tărlungeni și atestarea apartenentei la domeniul public al UAT Comuna Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 25.01.2024 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
11 09.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni pentru anul 2024 desc?rcare fi?ier tip .pdf
12 09.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din veniturile proprii ale Comunei Tărlungeni pe anul 2024 desc?rcare fi?ier tip .pdf
13 09.02.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați si a devizului general actualizat pentru obiectul de investiții „Reabilitare și modernizare străzi: Zizinului, Republicii, Al. Petofi, Nicolae Bălcescu, Libertății, DJ 103A- (Zizin), km 0+000-2+500m, 2,5 km”- identic cu proiectul– „Reabilitate și modernizare strada Pădurii- Zizin km 0+000-2+500m, 2,5km.” la faza Proiect Tehnic, aprobat pentru finanțare prin Programul național de Dezvoltare Locală, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului desc?rcare fi?ier tip .pdf
14 09.02.2024 privind darea în folosintă gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinet medical,către CMI Dr. Mateoc Gabriela, pentru realizarea serviciilor medicale desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 09.02.2024 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
Close Search Window