HOTĂRÂRI EMISE ÎN ANUL 2023

Nr. Data Hotărârii Conținut pe scurt Fișier
Proces verbal 10.01.2023 Proces verbal al ședinței extraordinare de îndată desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 10.02.2023 Proces verbal al ședinței extraordinare de îndată desc?rcare fi?ier tip .pdf