HOTĂRÂRI EMISE ÎN ANUL 2020

Nr. Data Hotărârii Conținut pe scurt Fișier
01 13.01.2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar existent în bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Tărlungeni la data de 31.12.2019 desc?rcare fi?ier tip .pdf
02 13.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al Serviciului Salubrizare Tarlungeni existent la data de 31.12.2019 desc?rcare fi?ier tip .pdf
03 13.01.2020 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale în Comuna Tărlumgeni pentru anul 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
04 27.01.2020 privind aprobarea prețului de pornire pentru materialul lemnos care urmează a fi valorificat prin licitație de masă lemnoasă pe picior  producția anului 2020 care se recoltează din fondul proprietate publică a Comunei Tărlungeni, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
05 27.01.2020 privind aprobarea prețului de pornire pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
06 27.01.2020 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții ale Ocolului Silvic Ciucaș R.A. pentru anul 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
07 27.01.2020 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă lemn de lucru și lemn de foc pentru anul 2020, din fondul forestier al Comunei Tărlungeni, administrat de Ocolul Silvic Ciucaș R.A., ce se poate valorifica în mod direct pentru consumul propriu al instituțiilor publice, al instituțiilor de interes local finanțate de la bugetul de stat sau local, pentru nevoile proprii ale persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, asociațiilor și fundațiilor, precum și pentru nevoile proprii ale administratorului fondului forestier, conform propunerii înaintate de Ocolul Silvic Ciucaș R.A desc?rcare fi?ier tip .pdf
08 27.01.2020 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru dezlipire teren, înscris în C.F. nr. 108405 Tărlungeni, nr. cad 108405, în suprafață de 600 mp, în două imobile terenuri, fiecare în suprafață de 300 mp, primul având număr cad 108796, proprietatea Comunei Tărlungeni, asupra acestuia soții Sipos Csaba și Sipos Maria, având drept de folosință gratuită pe durata existenței construcției, respectiv al doilea având nr. cad 108797 proprietatea soților Sipos Csaba și Sipos Maria desc?rcare fi?ier tip .pdf
09 28.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni pentru anul 2020, inclusiv a bugetului investițiilor finanțate integral din venituri, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
10 28.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Salubrizare Tărlungeni pentru anul 2020,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
11 28.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, al Ocolului Silvic Ciucaș R.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
12 28.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Tărlungeni Servicii Ape S.R.L., pentru anul 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre desc?rcare fi?ier tip .pdf
13 28.02.2020 pentru aprobarea prețului de pornire pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto, conform Anexei la H.C.A. nr. 8/10.02.2020, înaintate de Ocolul Silvic Ciucaș R.A. Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
14 28.02.2020 privind alegerea Președintelui de Ședință care să prezideze ședințele Consiliului Local al Comunei Tărlungeni, pe o perioadă de 3 luni desc?rcare fi?ier tip .pdf
15 05.03.2020 privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini și Studiului de oportunitate privind efectuarea serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate pentru unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov și pentru aprobarea proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate desc?rcare fi?ier tip .pdf
16 05.03.2020 privind aprobarea prețului pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto, conform Anexei H.C.A. nr. 13 din 02.03.2020, înaintate de Ocolul Silvic Ciucaș R.A. desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 05.03.2020 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 31.03.2020 Proces verbal al ședinței ordinare desc?rcare fi?ier tip .pdf
Proces verbal 30.04.2020 Proces verbal al ședinței ordinare. desc?rcare fi?ier tip .pdf