HOTĂRÂRI EMISE ÎN ANUL 2017

Nr. Data Hotărârii Conținut pe scurt Fișier
1 9 ianuarie 2017 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Tarlungeni pe o perioada de trei luni desc?rcare fi?ier tip .pdf
2 9 ianuarie 2017 privind aprobarea participarii Ocolului Silvic Ciucas RA Tarlungeni ca asociat in societatea comerciala cu raspundere limitata SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL, aflata in subordinea Consiliului Local al Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
3 9 ianuarie 2017 privind aprobarea acoperirii deficitului pe sectiunea dezvoltare sursa D desc?rcare fi?ier tip .pdf
4 9 ianuarie 2017 privind aprobarea sumei de 686.160,61 lei necesara acoperirii deficitului pe sursa A a sectiunii de dezvoltare din anul 2016 desc?rcare fi?ier tip .pdf
5 31 ianuarie 2017 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului si autorizatiei de functionare pentru desfasurarea activitatilor comerciale in Comuna Tarlungeni, judetul Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
6 31 ianuarie 2017 privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2017-2018 in Comuna Tarlungeni, judetul Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
7 31 ianuarie 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire Locuinte si extindere utilitati plus amenajare drum acces in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov pentru terenurile situate in Comuna Tarlungeni, str. DE386 FN, inscrise in CF nr. 101182 Tarlungeni, nr. cad. 101182, CF 104642 Tarlungeni, nr. cad. 104642, in suprafata totala de 32.400,00 mp la cererea dlor. Mirica Rares, Szaroz Edmund si altii desc?rcare fi?ier tip .pdf
8 28 februarie 2017 privind vacantarea mandatului de consilier local al dlui. Muscalu Vasile desc?rcare fi?ier tip .pdf
9 28 februarie 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 17 din 13 septembrie 2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Tărlungeni în Consiliul de Administrație al Școlii Generale Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
10 28 februarie 2017 privind aprobarea modificării componenței Comisiei Locale de Ordine Publică din Comuna Tărlungeni, județul Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
11 28 februarie 2017 privind încheierea de contracte de asistență juridică, în vederea reprezentării Comunei Tărlungeni în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată desc?rcare fi?ier tip .pdf
12
13
image_pdfimage_print