Hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Tărlungeni emise în anul 2018

Nr. Data Hotărârii Conținut pe scurt Fișier
1 9 ianuarie 2018 Privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
2 9 ianuarie 2018 Privind aprobarea sumei de 2.322,952,86 lei necesara acoperirii deficitului pe sursa A a sectiunii de dezvoltare din anul 2017 desc?rcare fi?ier tip .pdf
3 9 ianuarie 2018 Privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2018-2019, in Comuna Tarlungeni Jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf
4 15 ianuarie 2018 Privind validarea mandatului consilierului local MIRON ALEXANDRU, candidat supleant din partea formatiunii politice Partidul National Liberal filiala Tarlungeni, in locul mandatului consilierului local ales Tanco Corneliu, ca urmare a demisiei acestuia din urma desc?rcare fi?ier tip .pdf
5 15 ianuarie 2018 Privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale in Comuna Tarlungeni pentru anul 2018 desc?rcare fi?ier tip .pdf
6 15 ianuarie 2018 Privind arobare PUZ-ului ”Construire locuinte” in Comuna Tarlungenim Jud, Brasov, str.Izvorului f,n, pentru terenul situat in Comuna Tarlungeni, str. Izvorului F.N. Inscris in CF nr. 104054 Tarlungeni, nr. Cad. 104054, in suprafata totala de 27.600 mp, la cererea domnului Irimia Stefan-Adrian ?i altii desc?rcare fi?ier tip .pdf
7 15 ianuarie 2018 Privind aprobarea concesionarii spatiului in suprafata de 60 mp, situat in Comuna Tarlungeni, sat Purcareni nr.51, jud. Brasov, cu destinatia Cabinet Medicina de Familie desc?rcare fi?ier tip .pdf
8 5 februarie 2018 Privind inscrierea dretului de proprietate in someniul rivat in favoarea comunei Tarlungeni, a drumului servitute inscris in CF nr. 101425 Tarlungeni, br. Cadastral 101425 in suprafata de 4575 mp desc?rcare fi?ier tip .pdf
9 5 februarie 2018 Privind avizarea initierii PUZ-ului ”Zona de locuinte si functiuni complementare, extindere utilitati” in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, str. DJ 103 A, DJ 103 B, nr. F.N., pentru terenul situat in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, str. DJ 103 A, DJ 103 B, nr. F.N., inscris in C.F. nr. 100240 respectiv 100232 Tarlungeni, nr. cad. 100240 respectiv 100232, in suprafata totala de 59.100 mp, la cererea dl. Popa Ion Sorin, Asaftei Gheorghe, S.C. DIN DREAM S.R.L., POPA Akina-Luminita, Asaftei Carmen Viorica desc?rcare fi?ier tip .pdf
10 5 februarie 2018 Privind aprobarea preturilor de pornire pentru partizile de produse principale de masa lemnoasa pe picior-productia anului 2018, care urmeaza a fi valorificate prin licitatie de asa lemnoasa pe picior, care se recolteaza din fondul foretier proprietate public? a Comunei Tarlungeni, conform Anexei la HCA nr. 1/15.02.2018, inaintate de Ocolul Silvic ”Ciucas” R.A. Tarlungeni, jud. Brasov, care face parte din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
11 5 februarie 2018 Privind aprobarea propunerii pretului de pornire pentru masa lemnoasa fasonata la drum auto pentru partida 1206243 si partida 1009263, care urmeaza a fi valorificate prin licitatie si care se recolteaza fin fondul forestier proprietate publica a Comnei Tarlungeni, conform Anexei H.C.A. nr. 2 din data de 15.01.2018 inaintate de Ocolul Silvic ”Ciucas” R.A. Tarlungeni, jud. Brasov, care face parte parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
12 5 februarie 2018 Privind aprobarea tarifului maxim de exploatare pentru anul 2018, pentru lemnul care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
13 5 februarie 2018 Privind aprobarea preturilor pentru masa lemnoasa lemn de lucru si lemn de foc, valorificata in mod direct pentru nevoile proprii ale persoanelor fizice, persoanelor fizic autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale, asociatii si neoile proprii ale adminstratorului fondului forestier pentru anul 2018, din fosndul fosrestier al Comunei Tarlungeni, administrat de Ocolul Silvic ”Ciucas” R.A. prin Anexa la Hotarrea Consiliului de Administratie nr. 7 din 31.01.2018 desc?rcare fi?ier tip .pdf
14 12 martie 2018 Privind modificarea HCL nr.17 din data de 13.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tarlungeni in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
15 12 martie 2018 Privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 37/2017 privind aprobarea constituirii Comisiei Speciale de Analiza si Verificare in vederea armonizarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Ocolului Silvic ”Ciucas! R.A. Precum si a altor atributii stabilite in sarcina sa desc?rcare fi?ier tip .pdf
16 12 martie 2018 Privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta constand in 10 mc lemn de brad pentru reconstruirea locuintei se 10 metri steri lemn de foc, in urma incendiului din data de 11.11.2017 d-nei Anghe Adela, domiciliata in Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, str, Principala nr. 447 desc?rcare fi?ier tip .pdf
17 12 martie 2018 Privind aprobarea Planului de Ocupare a Func?iilor Publice in cadrul Primariei Comunei Tarlungeni pentru anul 2018, conform Anexei care face parte integranta din prezenta Hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
18 12 martie 2018 Privind insusirea Acordului de Cooperare privind organizrea si exercitarea activitatii de audit public intern desc?rcare fi?ier tip .pdf
19 12 martie 2018 Privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Tarlugeni la data de 31.12.2017 desc?rcare fi?ier tip .pdf
20 12 martie 2018 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni e anul 2018, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
21 12 martie 2018 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas R.A. Pe anul 2018, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
22 12 martie 2018 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Tarlungeni Servicii Ape SRL pe anul 2018, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
23
24 12 martie 2018 Privind aprobarea modificarii si completarii prin Act Aditional, a Regulamentului de Organizare si Functionare a Regiei publice de interes local, Ocolul Silvic ”Ciucas” R.A. Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
25 12 martie 2018 Privind aprobarea scrisorii de asteptari pe anul 2018, emisa de autoritatea publica tutelara Consiliul Local al Comunei Tarlungeni, catre Regia publica de interes local, Ocolul Silvic ”Ciucas” R.A. Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
26 12 martie 2018 Privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pe anul 2018, negociati de autoritatea publica tutelara, Consilul Local al Comunei Tarlungeni si Regia Publica de interes local, Ocolul Silvic ”Ciucas” R.A. Comuna Tarlungeni, jud. Brasov, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare desc?rcare fi?ier tip .pdf
27 12 martie 2018 Privind vacantarea unui mandat de consilier local al Comunei Tarlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
28 12 martie 2018 privind validarea mandatului d-lui BARTI ARPAD, candidat supleant din partea formatiunii politice UDMR-filiala Tarlungeni, in locul mandatului consilierului local ales Matefi Mihaiu, ca urmare a decesului acestuia din urma desc?rcare fi?ier tip .pdf
29 12 martie 2018 Privind aprobarea modificarii prevederilor art. 5 din HCL nr. 16/06.03.2015 privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administratie ai Ocolului Silvic ”Ciucas” R.A Tarlungeni, jud. Brasov desc?rcare fi?ier tip .pdf