Pentru a vizualiza Hotărârile vă recomandăm să aveți instalat Adobe Acrobat Reader pe care-l puteți descărca de la adresa https://get.adobe.com/ro/reader/.

[table-et colwidth=”40|170|470|140″ colalign=”center|center|center|center”]
Nr.;Data Hotararii;Continutul pe scurt;Fisier
1;8 ianuarie 2015;aprobarea utilizarii in anul 2015 a excedentului bugetului local al Comunei Tarlungeni din anii precedenti;desc?rcare fi?ier tip .pdf
2;8 ianuarie 2015;aprobarea sumei de 469.207,40 lei necesara acoperirii deficitului setiunii de dezvoltare din anul 2014;desc?rcare fi?ier tip .pdf
3;8 ianuarie 2015;aprobarea Retelei Scolare a Comunei Tarlungeni, judetul Brasov;desc?rcare fi?ier tip .pdf
4;23 ianuarie 2015;acceptarea donatiei fara sarcini a cotei parti de 1/1 a imobilului teren situat in Comuna Tarlungeni identificat cu nr. cad. 104331 inscris in CF 104331 Tarlungeni, suprafata de 2749 mp cu destinatia de drum din partea donatoarei SC KSY AUTOSYSTEM SRL;desc?rcare fi?ier tip .pdf
5;23 ianuarie 2015;acceptarea donatiei fara sarcini a cotei parti de 1/1 a imobilului teren situat in Comuna Tarlungeni identificat cu nr. cad. 104590 inscris in CF 104590 Tarlungeni, suprafata de 3284 mp cu destinatia de drum din partea donatoarei SC KSY AUTOSYSTEM;desc?rcare fi?ier tip .pdf
6;23 ianuarie 2015;acceptarea donatiei fara sarcini a cotei parti de 1/1 a imobilului teren situat in Comuna Tarlungeni identificat cu nr. cad. 103420 inscris in CF 103420 Tarlungeni, suprafata de 2847 mp cu destinatia de drum din partea donatoarei SC KSY AUTOSYSTEM;desc?rcare fi?ier tip .pdf
7;23 ianuarie 2015;avizarea nefavorabila a Planului Urbanistic Zonal Construire Ansamblu Locuinte in Comuna Tarlungeni, zona strada Izvor;desc?rcare fi?ier tip .pdf
8;23 ianuarie 2015;modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Tarlungeni nr. 63/12 decembrie 2014;desc?rcare fi?ier tip .pdf
9;23 ianuarie 2015;aprobarea unui schimb imobiliar;desc?rcare fi?ier tip .pdf
10;23 ianuarie 2015;aprobarea prelungirii mandatului Consiliului de Administratie in functie al Ocolului Silvic Ciucas R.A. Tarlungeni;desc?rcare fi?ier tip .pdf
11;5 februarie 2015;aprobarea executiei bugetare pentru anul 2014;desc?rcare fi?ier tip .pdf
12;27 februarie 2015;constatarea decesului dlui. Szekely Levente, membru al Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Ciucas R.A. Tarlungeni;desc?rcare fi?ier tip .pdf
13;27 februarie 2015;aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Ciucas R.A. Tarlungeni;desc?rcare fi?ier tip .pdf
14;6 martie 2015;alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Tarlungeni pentr o perioada de 3 luni;desc?rcare fi?ier tip .pdf
15;6 martie 2015;revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Tarlungeni nr. 13/2015 privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Ciucas R.A. Tarlungeni;desc?rcare fi?ier tip .pdf
16;6 martie 2015;numirea membrilor Consiliului de Administratie ai Ocolului Silvic Ciucas R.A. Tarlungeni;desc?rcare fi?ier tip .pdf
17;6 martie 2015;aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas R.A. Tarlungeni;desc?rcare fi?ier tip .pdf
18;6 martie 2015;aprobarea constituirii fondului de accesibilizare pentru fondul forestier al Comunei Tarlungeni in cota de 1% din valoarea masei lemnoase vandute si incasate din produsele principale si accidentale;desc?rcare fi?ier tip .pdf
19;6 martie 2015;aprobarea modificarii tarifului de distributie a apei potabile in Comuna Tarlungeni, judetul Brasov;desc?rcare fi?ier tip .pdf
20;6 martie 2015;aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
21;24 martie 2015;aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Tarlungeni pentru anul 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
22;24 martie 2015;aprobarea rectificarii bugetului Scolii Gimnaziale Tarlungeni;desc?rcare fi?ier tip .pdf
23;27 martie 2015;revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Tarlungeni nr. 21/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Tarlungeni, judetul Brasov, pentru anul 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
24;27 martie 2015;aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Tarlungeni pentru anul 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
25;27 martie 2015;aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Tarlungeni pentru anul 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
26;20 aprilie 2015;recunoasterea dreptului de folosinta al domnului Sereny Andrei asupra unei suprafete de teren de 250 mp teren de constructie situat in sat Purcareni, comuna Tarlungeni, judetul Brasov;desc?rcare fi?ier tip .pdf
27;20 aprilie 2015;instituirea taxei speciale de salubrizare in Comuna Tarlungeni, judetul Brasov si aprobarea Regulamentului privind taxa speciala de salubrizare;desc?rcare fi?ier tip .pdf
28;20 aprilie 2015;aprobarea completarii obiectului secundar de activitare al Ocolului Silvic Ciucas R.A. Tarlungeni;desc?rcare fi?ier tip .pdf
29;20 aprilie 2015;aprobarea traseelor microbuzelor scolare care efectueaza curse zilnice regulate in vederea transportului elevilor si profesorilor pe raza Comunei Tarlungeni, judetul Brasov respectiv pe ruta Brasov-Tarlungeni si Tarlungeni-Brasov;desc?rcare fi?ier tip .pdf
30;20 aprilie 2015;aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire locuinte in Comuna Tarlungeni, judetul Brasov la cererea lui Iacob Marius Viorel, Iacob Dorina si altii;desc?rcare fi?ier tip .pdf
31;20 aprilie 2015;insusirea documentatiei cadastrale intocmite de ing. Predus Ion privind inscrierea in domeniul public al Comunei Tarlungeni a imobilului drum str. Republicii (fosta strada Laterala) din sat Purcareni;desc?rcare fi?ier tip .pdf
32;20 aprilie 2015;insusirea lucrarii de dezmembrare intocmita de catre ing. Predus Ioan pentru terenul situat in sat Purcareni inscris in CF 103089, nr. cad. 103089, suprafata de 1443 in 5 loturi de teren in vederea atriburirii in folosinta gratuita pentru tinerii casatoriti;desc?rcare fi?ier tip .pdf
33;20 aprilie 2015;aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Tarlungeni pentru anul 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
34;20 aprilie 2015;aprobarea avizarii Planului Urbanistic Zonal Construire Locuinte in Comune Tarlungeni judetul Brasov pentru o suprafata de 14700 mp la cererea lui Craciun Romica si Craciun Viorica;desc?rcare fi?ier tip .pdf
35;11 mai 2015;aprobarea procedurii pentru acordarea esalonarii la plata a impozitelor, taxelor si a altor obligatii la bugetul local al Comunei Tarlungeni, judetul Brasov;desc?rcare fi?ier tip .pdf
36;11 mai 2015;aprobarea avizarii Planului Urbanistic Zonal Construire Locuinte in Comune Tarlungeni judetul Brasov pentru o suprafata de 10000 mp la cererea dnei. Mikes Jakab Gabriela si altii;desc?rcare fi?ier tip .pdf
37;13 mai 2015;aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Tarlungeni pentru anul 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
38;13 mai 2015;aprobarea rectificarii bugetului Scolii Gimnaziale Tarlungeni;desc?rcare fi?ier tip .pdf
39;13 mai 2015;aprobarea bilantului contabil al Ocolului Silvic Ciucas R.A. Tarlungeni incheiat la data de 31.12.2014;desc?rcare fi?ier tip .pdf
40;13 mai 2015;respingerea Planului Urbanistic Zonal Ferma Zootehnica in Comuna Tarlungeni pentru o suprafata teren de 23.600 mp, initiator dl. Retegan Adrian;desc?rcare fi?ier tip .pdf
41;10 iunie 2015;alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Tarlungeni pentr o perioada de 3 luni;desc?rcare fi?ier tip .pdf
42;10 iunie 2015;avizarea initierii Planului Urbanistic Zonal Ferma Zootehnica in Comuna Tarlungeni pentru o suprafata teren de 23.600 mp, initiator dl. Retegan Adrian;desc?rcare fi?ier tip .pdf
43;10 iunie 2015;aprobarea organigramei si a statului de functii ale Primariei Comunei Tarlungeni pentru anul 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
44;10 iunie 2015;aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local in Comuna Tarlungeni, judetul Brasov pentru anul 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
45;10 iunie 2015;aprobarea modificarii categoriei de folosinta pentru terenurile ce fac obiectul Hotararii Consiliului Local al Comunei Tarlungeni nr. 60/2005 privind darea in folosinta gratuita catre Consiliul Judetean Brasov DGASPC a doua parcele de teren in vederea construirii a douca case de tip familial;desc?rcare fi?ier tip .pdf
46;13 iunie 2015;rezilierea contractului de inchiriere a pasunii comunale incheiat cu AMCBOC Tarlungeni si a actului aditional de prelungire al acestuia;desc?rcare fi?ier tip .pdf
47;22 iunie 2015;aprobarea inchirierii pasunii comunale apartinand domeniului privat al Comunei Tarlungeni, judetul Brasov;desc?rcare fi?ier tip .pdf
48;22 iunie 2015;rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
49;22 iunie 2015;rectificarea bugetului Scolii Gimnaziale Tarlungeni pentru anul 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
50;6 august 2015;modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Tarlungeni nr. 16/06.03.2015 privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Ciucas R.A. Tarlungeni;desc?rcare fi?ier tip .pdf
51;6 august 2015;aprobarea Planului de Administrare al Ocolului Silvic Ciucas R.A. Tarlungeni pentru perioada 2015-2019;desc?rcare fi?ier tip .pdf
52;6 august 2015;aprobarea preluarii cu titlu gratuit, din domeniul public al statului si din administrarea Romsilva a drumurilor forestiere si terenuri aferente acestora;desc?rcare fi?ier tip .pdf
53;27 august 2015;aprobrea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea Comunei Tarlungeni asupra unui imobil teren avand categoria de drum acces;desc?rcare fi?ier tip .pdf
54;27 august 2015;aprobarea participarii Comunei Tarlungeni cu suma de 150 lei/copil la programul Ficare Copil in Gradinitia pentru anul scolar 2015-2016;desc?rcare fi?ier tip .pdf
55;27 august 2015;constituirea comisiei locale de ordine publica;desc?rcare fi?ier tip .pdf
56;27 august 2015;aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
57;27 august 2015;aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Club Sportiv Unirea Tarlungeni pentru anul 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
58;27 august 2015;includerea UAT Comuna Tarlungeni, judetul Brasov in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Durabila Curbura Carpatilor;desc?rcare fi?ier tip .pdf
59;24 septembrie 2015;alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Tarlungeni pentr o perioada de 3 luni;desc?rcare fi?ier tip .pdf
60;24 septembrie 2015;insurirea documentatiei de dezmbrare imobil intocmita de catre expert Gheorhian Liliana pentru imobilul situat in sat Purcareni, str. Principala nr. 505;desc?rcare fi?ier tip .pdf
61;24 septembrie 2015;aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Tarlungeni pentru anul 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
62;24 septembrie 2015;aprobarea alocarii sumei de 9.799,18 lei in vederea achizitionarii de rechizite pentru un numar de cca. 120 copii prescolari din Comuna Tarlungeni;desc?rcare fi?ier tip .pdf
63;24 septembrie 2015;rezilierea Contractului de Asociere nr. 14/06.05.2008 incheiat cu SC Carpathia Resorts SRL;desc?rcare fi?ier tip .pdf
64;21 octombrie 2015;aprobarea alocarii sumei de 1.700,00 lei catre Scoala Gimnaziala Tarlungeni cf. Proiectului A doua sansa in educatie pentru persoanele de etine roma din Comuna Tarlungeni;desc?rcare fi?ier tip .pdf
65;30 octombrie 2015;aprobarea alocarii sumei de 11.406,20 lei catre SC Megaconstruct SA in vederea cofinantarii lucrarii de extindere retea gaz pe str. Salciei, sat Carpinis;desc?rcare fi?ier tip .pdf
66;30 octombrie 2015;aprobarea aderarii UAT Comuna Tarlungeni la Asociatia Comunelor din Romania;desc?rcare fi?ier tip .pdf
67;30 octombrie 2015;aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
68;30 octombrie 2015;aprobarea incheierii unui acord bilateral de princioiu cu societatea Leisure Tehnologies Ltd in vederea finantarii si realizarii in comun a unor proiecte de interes public local in Comuna Tarlungeni;desc?rcare fi?ier tip .pdf
69;30 octombrie 2015;aprobarea trecerii in adminstrarea Scolii Gimnaziale Tarlungeni al Salii de sport satTarlungeni;desc?rcare fi?ier tip .pdf
70;30 octombrie 2015;aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale Tarlungeni;desc?rcare fi?ier tip .pdf
71;30 octombrie 2015;aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas R.A. Tarlungeni;desc?rcare fi?ier tip .pdf
72;30 octombrie 2015;aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al Comunei Tarlungeni nr. 52/2015 privind preluarea cu titlu gratuit, din domeniul public al statului si din administrarea Romsilva a drumurilor forestiere si terenuri aferente acestora;desc?rcare fi?ier tip .pdf
73;30 octombrie 2015;aprobarea instituirii unei taxe speciale de bransare la reteaua electrica a Comunei Tarlungeni;desc?rcare fi?ier tip .pdf
74;30 octombrie 2015;aprobarea instituirii unei taxe speciale de bransare la sistemul de alimentare cu apa al Comunei Tarlungeni;desc?rcare fi?ier tip .pdf
75;30 octombrie 2015;privind angajamentul Consiliului Local al Comunei Tarlungeni de a suporta cheltuielile de mentenanta si gestionare a investitiei privind Cresa din satul Zizin, comuna Tarlungeni, conform Contractului de Finantare nr. C32201097080023/28.06.2010, incepand cu luna noiembrie 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
76;2 decembrie 2015;aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Tarlungeni pentru anul 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
77;2 decembrie 2015;aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Tarlungeni pentru anul 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
78;2 decembrie 2015;aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Tarlungeni pentru anul 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
79;8 decembrie 2015;aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
80;11 decembrie 2015;aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
81;11 decembrie 2015;aprobarea rectificarii bugetului intre articole de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
82;11 decembrie 2015;aprobarea rectificarii bugetului Scolii Gimnaziale Tarlungeni pentru anul 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
83;21 decembrie 2015;aprobarea angajarii unui avocat care sa reprezinte interesele Primariei Comunei Tarlungeni respectiv ale Consiliului Local al Comunei Tarlungeni in cauzele de pe rolul instantelor de judecata;desc?rcare fi?ier tip .pdf
84;21 decembrie 2015;stabilirea impozitelor si taxelor locale in Comuna Tarlungeni pentru anul 2016;desc?rcare fi?ier tip .pdf
85;21 decembrie 2015;aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas R.A. Tarlungeni pentru anul 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
86;23 decembrie 2015;aprobarea rectificarii bugetului intre articole de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
87;29 decembrie 2015;aprobarea acordarii normei de hrana pentru politistii locali din Comuna Tarlungeni;desc?rcare fi?ier tip .pdf
88;29 decembrie 2015;aprobarea organigramei si a statului de functii ale Primariei Comunei Tarlungeni pentru anul 2016;desc?rcare fi?ier tip .pdf
89;29 decembrie 2015;aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2015;desc?rcare fi?ier tip .pdf
[/table-et]

Close Search Window