1 10 ianuarie 2014 privind aprobarea utilizarii in anul 2014 a excedentului bugetului local al Comunei Tarlungeni din anii precedenti "
2 4 februarie 2014 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Tarlungeni "
3 4 februarie 2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas RA pe anul 2013 "
4 4 februarie 2014 privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale Ocolului Silvic Ciucas RA Tarlungeni pentru anul 2014 "
5 4 februarie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas RA Tarlungeni pentru anul 2014 "
6 4 februarie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2014 "
7 4 februarie 2014 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Tarlungeni nr. 87 din 11 noiembrie 2013 referitoare la diminuarea islazului Comunal al Comunei Tarlungeni "
8 4 februarie 2014 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Tarlungeni nr. 88 din 11 noiembrie 2013 referitoare la diminuarea islazului Comunal al Comunei Tarlungeni "
9 20 februarie 2014 privind aprobarea initierii, scrierii si depunerii proiectului Servicii Integrate pentru Copiii si Tinerii din cartierul de romi Zizin, Comuna Tarlungeni finantabil din fonduri SEE prin programul RO10 si asigurarea sustenabilitatii acestuia "
10 20 februarie 2014 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Tarlungeni nr. 3 din 4 februarie 2014 referitoare la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Cocolului Silvic Ciucas RA Tarlungeni pentru anul 2013 "
11 20 februarie 2014 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Tarlungeni nr. 5 din 4 februarie 2014 referitoare la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas R.A. Tarlungeni "
12 20 februarie 2014 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Tarlungeni nr. 4 din 4 februarie 2014 referitoare la aprobarea Organigramei si Statului de functii al Ocolului Silvic Ciucas R.A. Tarlungeni "
13 20 februarie 2014 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Tarlungeni nr. 6 din 4 februarie 2014 referitoare la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2014 "
14 20 februarie 2014 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas RA Tarlungeni pentru anul 2013 "
15 20 februarie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas RA Tarlungeni pentru anul 2014 "
16 20 februarie 2014 privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale Ocolului Silvic Ciucas RA Tarlungeni pentru anul 2014 "
17 20 februarie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pentru anul 2014 "
18 25 martie 2014 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014 "
19 31 martie 2014 privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 3400 mp apartinand domeniului privat al Comunei Tarlungeni, inscris in CF nr. 104579 Tarlungeni, nr. cad. 104579, situat in extravilanul Comunei Tarlungeni jud. Brasov catre dl. Tanco Corneliu, la cererea acestuia "
20 31 martie 2014 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar in cuantum de 5.000,00 lei pentru Biserica Evanghelica-Lutherana, Parohia Tarlungeni pentru continuarea lucrarilor la Capela Mortuara situata pe str. Republicii nr. 282 "
21 25 aprilie 2014 privind aprobarea bilantului contabil al Ocolului Silvic Ciucas RA Tarlungeni pe anul 2013 "
22 25 aprilie 2014 privind aprobarea noilor preturi de vanzare a masei lemnoase catre populatie de catre Ocolul Silvic Ciucas RA Tarlungeni "
23 25 aprilie 2014 privind aprobarea unui sprijin financiar in cuantum de 4.000,00 lei pentru Biserica Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, Parohia Tarlungeni, pentru lucrari de reparatii la fatada bisericii situate in Comuna Tarlungeni, sat Tarlungeni, str. Principala nr. 304 "
24 25 aprilie 2014 privind completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Tarlungeni nr. 57 din 1 august 2013 referitoare la inchirerea suprafetelor de pasune a Comunei Tarlungeni "
25 25 aprilie 2014 privind modificarea art. 2 al Hotararii Consiliului Local al Comunei Tarlungeni nr. 91 din 18 noiembrie 2013 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa din Comuna Tarlungeni "
26 25 aprilie 2014 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului "
27 6 mai 2014 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Tarlungeni "
28 6 mai 2014 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014 "
29 19 mai 2014 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014 "
30 19 mai 2014 privind aprobarea inchiderii contului 5004 buget autofinantate si preluarea excedentului ca venit la bugeul local al Comunei Tarlungeni "
31 25 iunie 2014 privind aprobarea Documentului de Pozitie privind modul de implementare al Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Brasov "
32 25 iunie 2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si Indicatorilor tehnico-economici privind proiectul Modernizare strazi (str. Izvor, str. Harmanului, str. Tudor Vladimirescu) "
33 25 iunie 2014 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014 "
34 25 iunie 2014 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014 "
35 25 iunie 2014 privind modificarea art. 4 al Hotararii Consiliului Local al Comunei Tarlungeni nr. 32 din 25 iunie 2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si Indicatorilor tehnico-economici privind proiectul Modernizare strazi (str. Izvor, str. Harmanului, str. Tudor Vladimirescu) "
36 30 iulie 2014 privind modificare prevederilor art. 2 din Hotararea Consiliului Local al Comunei Tarlungeni nr. 57 din 1 august 2013 privind aprobarea inchirierii suprafetelor de pasune proprietate a Comunei Tarlungeni, cu mentionarea explicita a pretului utilizat/ha la incheierea Contractului nr. 9580 din 6 august 2013 intre Comuna Tarlungeni si AMCBOC Tarlungeni "
37 30 iulie 2014 privind revocarea Hotarariii Consiliului Local al Comunei Tarlungeni nr. 24 din 25 aprilie 2014 privind completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Tarlungeni nr. 57 din 1 august 2013 cu privire la aprobarea inchirierii suprafetelor de pasune a Comunei Tarlungeni "
38 30 iulie 2014 privind aprobarea modificarii elementelor contractuale referitoare la suprafata contractata si valoarea contractului nr. 9580 din 6 august 2013 incheiat intre Comuna Tarlungeni si AMCBOC Tarlungeni "
39 30 iulie 2014 privind aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local in Comuna Tarlungeni pentru anul 2014 "
40 30 iulie 2014 privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale Primariei Comunei Tarlungeni pentru anul 2014 "
41 30 iulie 2014 privind aprobarea demararii procedurilor in vederea selectiei membrilor Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Ciucas R.A. Tarlungeni "
42 30 iulie 2014 privind aprobarea constituirii fondului de accesibilizare pentru fondul forestier al Comunei Tarlungeni, in cota de 1% din valoarea masei lemnoase si incasate din produsele principale si accidentale "
43 30 iulie 2014 privind aprobarea suplimentarii Organigramei Ocolului Silvic Ciucas R.A. Tarlungeni cu doua posturi "
44 30 iulie 2014 privind aprobarea angajarii unui cabinet de avocatura in vederea solutionarii problemelor juridice existente la nivelul Ocolului Silvic Ciucas RA Tarlungeni "
45 30 iulie 2014 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Tarlungeni nr. 19 din 31 martie 2014 privind aprovarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 3400 mp apartinand domeniului privat al Comunei Tarlungeni, inscris in CF nr. 104579 Tarlungeni, nr. cad. 104579, situat in extravilanul Comunei Tarlungeni jud. Brasov catre dl. Tanco Corneliu, la cererea acestuia "
46 30 iulie 2014 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014 "
47 28 august 2014 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Tarlungeni "
48 28 august 2014 privind acceptarea donatiei fara sarcini a cotei parti de 1/16 a imobilului teren situat in Comuna Tarlungeni identificat cu nr. cad. 569 inscris in CF 100009 Prejmer (nr. CF vechi 10120 provenit din coversia de pe hartie a CF 10120), suprafata de 2364 mp cu destinatia de drum din partea donatoarei Naziru Ionela "
49 28 august 2014 privind revocarea ofertei de donatie pentru cota de 1/2 a imobilului in suprafata de 502.540,00 mp situat in comuna Tarlungeni in str. Autodromului nr. 1, inscris in CF 104585 Tarlungeni, nr. cad. 104585, donat in vederea realizarii proiectului Centru de Dezvoltare si Cercetare aplicata Transilvania Motoraland "
50 28 august 2014 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014 "
51 19 septembrie 2014 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014 "
52 10 octombrie 2014 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014 "
53 17 octombrie 2014 privind aprobarea Organigramei si Statului de Functii ale Prmariei Comunei Tarlungeni pentru anul 2014 "
54 17 octombrie 2014 privind aprobarea participarii Comunei Tarlungeni cu suma de 100 lei/copil la Programul Fiecare Copil in Gradinita pentru anul scolar 2014-2015 "
55 17 octombrie 2014 privind respingerea modificarii tarifului de distributie a apei potabile "
56 17 octombrie 2014 privind asigurarea sustenabilitatii proiectului Servicii Integrate pentru Copiiii si Tinerii din Comunitatea de romi Zizin, Comuna Tarlungeni, finantabil din fonduri SEE prin programul RO10 "
57 22 octombrie 2014 privind aprobarea Programului de etapizare privind realizarea lucrarilor si masurilor necesare pentru protectia calitatii apelor in vederea eliberarii Autorizatiei de gospodarire a apelor pentru Comuna Tarlungeni "
58 22 octombrie 2014 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate favorabil pentru intocmirea documentatiei de urbanism PUZ -Construire locuinte in Comuna Tarlungeni "
59 22 octombrie 2014 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014 "
60 31 octombrie 2014 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014 "
61 31 octombrie 2014 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014 "
62 12 noiembrie 2014 privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 3.400,00 mp apartinand domeniului privat al Comunei Tarlungeni inscris in CF nr. 104579 Tarlungeni, nr. top 104579, situat in extravilanul Comunei Tarlungeni jud. Brasov "
63 12 noiembrie 2014 privind actualizarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Tarlungeni nr. 69 din 16 august 2011 si mentinerea contributiei proprii a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni in cuantum de 0,95% din valoarea totala eligibila a proiectului cu titul Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate, Comuna Tarlungeni, constituite in perimetrul de ameliorare Tarlungeni (108,45 ha) "
64 12 noiembrie 2014 privind aprobarea studiului de Fezabilitate si Indicatorilor tehnico-economici privind proiectul Extindere sistem de canalizare pe teritoriul Comunei Tarlungeni, in localitatile Tarlungeni si Carpinis cu deversarea apelor uzate in statia de epurare a localitatii Prejmer, judetul Brasov "
65 9 decembrie 2014 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Tarlungeni "
66 9 decembrie 2014 privind aprobarea regulamentului privind procedura de incheiere a unui contract de asociere in participatie de catre Comuna Tarlungeni, judetul Brasov "
67 9 decembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de inchiriere a bunurilor imobile (terenuri si constructii) proprietate publica sau privata a Comunei Tarlungeni, jud. Brasov, aflate in administrarea Consiliului Local al Comunei Tarlungeni "
68 9 decembrie 2014 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014 "
69 9 decembrie 2014 privind aprobarea acordarii mandatului special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara in domeniul Salubrizarii Intersal "
70 18 decembrie 2014 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014 "
71 18 decembrie 2014 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014 "
72 18 decembrie 2014 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014 "
73 22 decembrie 2014 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in Comuna Tarlungeni pentru anul 2015 "
74 22 decembrie 2014 privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni pe anul 2015 "
Close Search Window