Anunțuri, Concursuri, Interes public|

Primăria Comunei Tărungeni, județul Brașov, în baza H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și conform art. 618 din O.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, organizează concurs de recrutare pentru următoarele funcții publice de execuție citește mai departe…

Actualizare 16.08.2022

Rezultate selecție dosare

Actualizare 23.08.2022

Rezultate proba scrisă

Actuaizare 25.08.2022

Rezultate finale

Close Search Window