Anunțuri|

Comuna Tărlungeni anunță demararea proiectului “Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în Tărlungeni” cod SMIS 2014+: 133187, ce are drept scop facilitarea accesului și sustinerea participării la învațământul antepreșcolar, în special a persoanelor care provin din grupurile cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității rome și a celor din mediul rural. Obiectivul general are în vedere înfintarea și dezvoltarea serviciului de îngrijire și educație antreprescolară și furnizarea acestuia către număr de 72 de copii cu vârsta 0-2 ani din comuna Tălungeni în vederea sprijinirii dezvoltării ulterioare a acestora și facilitării accesului către niveluri superioare de educație. Detalii AICI

Comments are closed.

Close Search Window