Bugetul de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucaș R.A pentru anul 2017 (propunere)

Ocolul Silvic Ciucaș R.A. Tărlungeni a înaintat în data de 28 februarie 2017 propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. Acesta va fi supus dezbaterii și aprobării în următoarea ședință a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni.

Documente atașate:

  1. Adresa de înaintare a propunerii de buget venituri și cheltuieli al OS Ciucaș RA Tărlungeni pentru anul 2017
  2. Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017
  3. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017
  4. Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2017
  5. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2017