Anunțuri, Concursuri|

Având în vedere Adresa cu nr. 19961/2020 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici  București, precum si dispozițiile art. 27 alin.(3) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVlD -19, pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă concursul pentru ocuparea funcției vacante de consilier, clasa 1, grad profesional principal la Serviciul Buget, Contabilitate, Impozite și Taxe Locale.

Comments are closed.

Close Search Window