Anunțuri, Consiliul Local, Interes public|

În baza dispoziției Primarului Comunei Tărlungeni județul Brașov nr. 751 din 15 iulie 2016, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocați în ședință ordinară în data de 22 iulie 2016, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni din strada Zizinului nr. 2, având următoarele puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Tărlungeni
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni pentru anul 2016
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii Gimnaziale Tărlungeni pentru anul 2016
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale, în sensul anulării majorărilor de întârziere, în cotă de 73,30 % aferente obligațiilor de plată principale restante la data de 30 septembrie 2015 inclusiv

Documente atașate:

Procesul Verbal al ședinței de constituire a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni din data de 24 iunie 2016
Convocatorul ședinței ordinare din data de 22 iulie 2016
(1) Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Tărlungeni
(1) Proiectul Regulamentului de Organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Tărlungeni
(2) Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni pentru anul 2016
(2) Raport de specialitate pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Tărlungeni pentru anul 2016
(3) Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii Gimnaziale Tărlungeni pentru anul 2016
(3) Expunere de motive pentru rectificărea bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii Gimnaziale Tărlungeni pentru anul 2016
(4) Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale, în sensul anulării majorărilor de întârziere, în cotă de 73,30 % aferente obligațiilor de plată principale restante la data de 30 septembrie 2015 inclusiv
(4) Raport de specialitate privind aprobarea unor facilități fiscale, în sensul anulării majorărilor de întârziere, în cotă de 73,30 % aferente obligațiilor de plată principale restante la data de 30 septembrie 2015 inclusiv

Comments are closed.

Close Search Window