Anunțuri|

Denumire județ: BRAȘOV
Denumire UAT: COMUNA TĂRLUNGENI
Sectoare cadastrale: 6, 21, 46
Primăria Comunei Tărlungeni, județul Brașov, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele nr.6, 21, 46, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996,republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de începuta afișării:23.01.2020
Data de sfârșit a afișării: 23.03.2020
Adresa locului afișării publice: comuna Tărlungeni, sat Tărlungeni, strada Zizinului nr. 2, la SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI TĂRLUNGENI
Repere pentru identificarea locației: SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI TĂRLUNGENI
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul PRIMĂRIEI COMUNEI TĂRLUNGENI.
Alte indicații utile pentru cei interesați pot fi obținute:
0754.780.884 – Ionuț Hurmuz, reprezentant al SC GIS High Vision SRL, prestatorul serviciilor de cadastru sistematic
0736.031.939 – Faic Reihan, secretar general al UAT Comuna Tărlungeni
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI, la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Comments are closed.

Close Search Window