Anunțuri|

Denumire  județ: Brașov

Denumire UAT:  TARLUNGENI

Unitatea administrativ teritorială Tarlungeni, judetul Brașov anunță  publicarea  documentelor  tehnice  ale  cadastrului pentru  sectoarele cadastrale  nr. 7, 10, 33, 34, 35  pe  o  perioadă  de 60  de  zile  calendaristice,  conform  art. 14  alin. (1)  și (2)  din  Legea  cadastrului  și  a  publicității  Imobiliare  nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării:   11.01.2021

Data de sfârșit a afișării:     10.03.2021

Adresa locului afișării publice: la  sediul Primăriei comunei Tarlungeni, situat în comuna Tarlungeni, strada Zizinului, nr. 2, judetul Brașov, precum și pe pagina de internet:  http://comunatarlungeni.ro

Cererile  de  rectificare  ale  documentelor  tehnice  vor  putea  fi  depuse  la  sediul Primăriei comunei Tarlungeni.

Informații  privind  Programul  național  de  cadastru  și  carte  funciară  2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/pnccf/

Close Search Window