Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: Brașov
Denumire UAT: TARLUNGENI
Unitatea administrativ teritorială Tarlungeni, judetul Brașov anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele nr. 6, 21, 22, 31, 46 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 16.05.2020
Data de sfârșit a afișării: 15.07.2020
Adresa locului afișării publice: la sediul Primăriei comunei Tarlungeni, situat în comuna Tarlungeni, strada Zizinului, nr. 2, judetul Brașov, precum și pe pagina de internet: http://comunatarlungeni.ro
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei comunei Tarlungeni.
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/pnccf/ Document atașat