ANUNȚ PREALABIL privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Primăria Comunei Tărlungeni, județul Brașov, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele nr. 7, 10, 30, 33, 34, 35, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Denumire județ:          BRAȘOV

Denumire UAT:          COMUNA TĂRLUNGENI

Sectoare cadastrale:    7, 10, 30, 33, 34, 35

Data de început a afișării: 14.02.2020

Data de sfârșit a afișării:   14.04.2020

Adresa locului afișării publice: comuna Tărlungeni, sat Tărlungeni, strada Zizinului nr. 2, la SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI TĂRLUNGENI

Repere pentru identificarea locației: SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI TĂRLUNGENI

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul PRIMĂRIEI COMUNEI TĂRLUNGENI.

Alte indicații utile pentru cei interesați pot fi obținute:

0754.780.884 – Ionuț Hurmuz, reprezentant al SC GIS High Vision SRL, prestatorul serviciilor de cadastru sistematic

0736.031.939 – Faic Reihan, secretar general al UAT Comuna Tărlungeni

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI, la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/