Anunțuri|

În temeiul Legii 52 din 21 ianuarie 2003 (republicată, cu modificările și completările ulterioare privind transparența decizională în administrația publică, a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 30 din 02.05.2019 privind aprobarea acordării mandatului special Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public de călători prin curse regulate, pentru elaborarea proiectului de contract de delegare a gestiunii serviciului pentru zona teritorială de competență a UAT-urilor membre de la care a primit mandat special, pentru elaborarea Regulamentului Serviciului, a caietului de sarcini și a studiului de oportunitate; (Document atașat)

Primăria Comunei Tărlungeni, vă invită în data de 31.08.2019 ora 13:00 la Căminul Cultural Tărlungeni, din satul Tărlungeni, strada Principală, nr. 298 cu

Ordinea de zi:

Dezbatere publică privind Regulamentul (Document atașat) și Caietul de Sarcini (Document atașat) pentru efectuarea serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate pentru unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov.

Close Search Window