Anunțuri, Interes public|

Stimați cetățeni

Legea 192 din 19 iulie 2018 a adus modificări Legii 416/2001 (Legea venitului minim garantat), modificări cu aplicabilitate din data de 22 octombrie 2018, după cum urmează:

ART. 6^1

 (1) În scopul valorificării forţei de muncă locale, primarii au obligaţia să întocmească planul de activităţi sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă şi funcţionează pe raza unităţii administrativ-teritoriale, denumite în continuare beneficiari de lucrări.

 (2) Planul de acţiune prevăzut la alin. (1) se aprobă prin dispoziţie a primarului, se afişează la sediul primăriei şi cuprinde activităţile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum şi repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere.

 (3) Efectuarea activităţilor sezoniere nu exceptează persoanele de la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (2).

 (4) Repartizarea activităţilor sezoniere se realizează de către primar, după efectuarea de către beneficiarii de ajutor social a orelor de muncă stabilite în condiţiile art. 6 alin. (2)-(4).

 (5) Planul de acţiune prevăzut la alin. (1) se transmite agenţiilor teritoriale în luna următoare aprobării, în termenul prevăzut la art. 13^1 alin. (3).

 

ART. 6^2

 (1) Persoanele care solicită forţă de muncă pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere, potrivit art. 6^1 alin. (1), se adresează primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfăşurată, numărul de lucrători solicitaţi şi perioada de desfăşurare a activităţii sezoniere.

 (2) Remunerarea activităţii desfăşurate potrivit alin. (1), norma de lucru, precum şi alte obligaţii şi îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări şi persoana care prestează activitatea, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

Astfel, Primăria Comunei Tărlungeni va elabora planul de activități sezoniere care va fi afișat la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni și pe pagina de internet, funcție de cererile înaintate de către persoanele juridice, persoanele fizice autorizate sau întreprinderile individuale/familiale care au nevoie de forță de muncă pentru activități sezoniere și funcționează pe raza Comunei Tărlungeni.

Atragem atenția asupra prevederilor art. 15^1 din Legea 416/2001 (art. introdus de Legea 192/2018) care prevede la alin (3) că refuzul repetat de două ori al persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de a efectua activităţile sezoniere conduce la încetarea dreptului.

Comments are closed.

Close Search Window