Anunț de interes public

Comisia Locală de aplicare a legilor Fondului Funciar Tărlungeni, anunţă afişarea publică a planului parcelar şi a tabelului parcelar pentru tarlaua 115 faneata 984,985 UAT Tărlungeni începând cu data de 12.02.2021 la sediul Primăriei Tărlugeni, Comuna Tărlungeni, sat Tărlungeni, str. Zizinului nr. 2 şi pe pagina de internet a Primărie Tărlungeni respectiv www .comunatarlungeni.ro.

Cererile de rectificare a documentelor planului parcelar se formulează în termen de 60 zile de la data afişării şi sunt însoţite de documente doveditoare şi se depun la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni.