Anunț concurs ocupare funcție publică de execuție-Serviciul Buget, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale

Primăria Comunei Tărlungeni, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier: Document atașat

Actualizare 16.03.2020

Rezultate dosare de selecție: Document atașat