Achiziții, Anunțuri|

În atenția celor interesați
Prin prezentul anunț UAT Comuna Tărlungeni (autoritatea contractantă) anunță intenția de a achiziționa următoarele:
Numele achiziției: Refacere acces intrări Primăria Tărlungeni
Valoare estimată: 60.000,00 (lei, fără TVA)
Tipul contractului: lucrari
Cod CPV: 44431000-0 – Placi de acoperire (Rev.2)
Descrierea contractului: refacerea intrărilor (patru) în sediul Primăriei Comunei Tărlungeni prin înlocuirea placărilor existente care sunt deteriorate.

Operatorii economici interesați sunt invitați să depună ofertă fie electronic la adresa de corespondență electronică primaria.tarlungeni@yahoo.com fie la registratura Primăriei Comunei Tărlungeni, str. Zizinului nr. 2, comuna Tărlungeni, pâna la data de 23 iulie 2021

Operatorii economici pot solicita informații suplimentare fie prin email fie telefonic la nr. 0745319405 (insp. Bularca Remus) sau 0721847321 (cons. Stoica Ionuț)

Având în vedere că este un contract de lucrări, Autoritatea Contractantă solicită operatorilor economici interesați vizitarea amplasamentului înainte de ofertare, vizită care se va face obligatoriu însoțit de un reprezentant al Primăriei.

Comments are closed.

Close Search Window