Achiziții, Anunțuri|

În atenția celor interesați

Prin prezentul anunț UAT Comuna Tărlungeni (autoritatea contractantă) anunță intenția de a achiziționa următoarele:

Numele achiziției: Lucrări amenajare stații autobuz

Valoare estimată: 100.000,00 (lei, fără TVA)

Tipul contractului: lucrari

Cod CPV: 14212000-0 – Lucrări de construcţii de staţii de autobuz

Descrierea contractului: amenajarea a 3 noi stații de autobuz în vederea asigurării condițiilor de încărcare/descărcare călători pentru autobuze RAT care va opera în Comuna Tărlungeni (valea cu Flori Cărpiniș, Zizin capăt)

Operatorii economici interesați sunt invitați să depună ofertă fie electronic la adresa de corespondență electronică primaria.tarlungeni@yahoo.com fie la registratura Primăriei Comunei Tărlungeni, str. Zizinului nr. 2, comuna Tărlungeni, pâna la data de 15.02.2021 ora 10:00

Operatorii economici pot solicita informații suplimentare fie prin email fie telefonic la nr. 0745319405 (insp. Bularca Remus) sau 0721847321 (cons. Stoica Ionuț)

Având în vedere că este un contract de lucrări, Autoritatea Contractantă solicită operatorilor economici interesați vizitarea amplasamentului înainte de ofertare, vizită care se va face obligatoriu însoțit de un reprezentant al Primăriei.

 

Comments are closed.

Close Search Window